Het vraagt
moed
om
“goed genoeg”
te durven
zijn …

© Elisabeth Foerier